Tượng thần tài gõ cửa, gỗ hương nguyên khối kích thước 25 x 70 x 19cm

6.950.000 

Tượng thần tài gõ cửa, gỗ hương nguyên khối kích thước 25 x 70 x 19cm