Tượng rồng bằng gỗ trắc giây liền khối kích thước 20x09x11cm

1.590.000  990.000 

Tượng rồng bằng gỗ trắc giây liền khối kích thước 20x09x11cm