Tượng phật Quan Âm tự tại gỗ hoàn dương 28x8x8cm

4.500.000 

Tượng phật Quan Âm tự tại gỗ hoàn dương 28x8x8cm

 

 

Mã: HPD29 Danh mục: ,