Tượng hư không tạng bồ tát (phật bản mệnh tuổi sửu,dần)

449.000 

Tượng hư không tạng bồ tát (phật bản mệnh tuổi sửu,dần). Chất liệu gỗ Hoàng Dương điêu khắc tinh xảo. Kích thước: 9cm*7.5cm*6cm