Tượng gỗ khỉ hái đào tiên kích thước 48x14x12cm, gỗ hương

4.900.000  4.600.000 

Tượng gỗ khỉ hái đào tiên kích thước 48x14x12cm, gỗ hương nguyên khối