Tượng Đại Nhật Như Lai Bằng Gỗ Hoàng Dương Bán Thủ Công kích thước 28x12x12cm

4.500.000 

Tượng Đại Nhật Như Lai Bằng Gỗ Hoàng Dương Bán Thủ Công kích thước 28x12x12cm