Phật bà ngự trên sen gỗ hoàng dương kích thước 14×8,5x8x5cm

5.600.000 

Phật bà ngự trên sen gỗ hoàng dương kích thước 14×8,5x8x5cm