Gạt tàn gỗ trắc dây kích thước đường kính 7,8cm

248.000 

Gạt tàn gỗ trắc dây kích thước đường kính 7,8cm