Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh gỗ hương 60x21x21cm

18.000.000  17.200.000 

Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh gỗ hương 60x21x21cm

Đặt hàng theo yêu cầu các loại gỗ khác: trắc, mun…theo yêu cầu

 

 

Mã: HPD27 Danh mục: ,